INNOVATION AWARDS - MEDIA TRENDY

2014

Publikacja w ramach wyróżnienia INNOVATION AWARDS - MEDIA TRENDY 2014 projektu kredowego menu, który realizowalismy dla Mc Donald's Polska.

INNOVATION AWARDS - MEDIA TRENDY | Publikacje | O nas
Artykuł o McDonald's Innovation Awards- MEDIA TRENDY | INNOVATION AWARDS - MEDIA TRENDY | Publikacje | O nas