Reklama w przestrzeni publiczniej. Raport Kantar Public.

Wiosną 2018 firma Kantar TNS przeprowadziła badania reklamy w przestrzeni publicznej metodą CAVI, czyli wywiadów online na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków w wieku 18+

 

Wygląd naszego otoczenia.

Polacy jednomyślnie zadeklarowali, że wygląd miejscowości, w której mieszkają jest dla nich ważny. Przez ostatnie 5 lat to poczucie uległo umocnieniu.

Główne trendy w ocenie form reklamy zewnętrznej

Jako społeczeństwo staliśmy się też bardziej wyczuleni w ocenie głównych trendów w reklamie zewnętrznej. Blisko 70% Polaków jest zdania, że większość reklam w Polsce jest nieciekawa i na niskim poziomie.  1/3 badanych – uważa,  że poza nielicznymi wyjątkami, reklamy wolnostojące i reklamy cyfrowe w postaci wyświetlaczy w ogóle nie powinny funkcjonować.

Najmniej pozytywnie Polacy oceniają siatki reklamowe i billboardy, których jest po prostu za dużo.

Reklama na przystanku tzw. city light jest oceniany neutralnie.

Najlepiej oceniane są ręcznie malowane reklamy na ścianie budynku. Co więcej, właśnie takich reklam Polacy chcielibyśmy widzieć więcej.

Czy w takim razie warto się wyróżniać?

Ponad 80% Polaków docenia marki, które inwestują w ciekawe formy reklamy swoich produktów. Spośród różnych form reklamy zewnętrznej, większość badanych uważa, że to właśnie murale w największym stopniu podnoszą prestiż reklamowanego produktu.

 Ręcznie malowane reklamy – podsumowanie

Murale – jako forma reklamy zewnętrznej są oceniane bardzo pozytywnie. Polacy dostrzegają ich walory estetyczne i doceniają pracę artystów. Ponad 80% Polaków uważa, że ręcznie malowana reklama lepiej wpisuje się w architekturę miasta niż płachty reklamowe.

Na tle innych reklam murale wyróżnia pierwiastek artystyczny, są często uznawane za sztukę, są też oceniane jako bardziej estetyczne. Ręcznie malowane reklamy zapadają w pamięć i wzbudzają pozytywne emocje zaciekawienie (65%), podziw (35%), radość (19%) zachwyt (18%) a sam proces ich powstawania jest dla odbiorców ciekawy. (81% - zaciekawianie procesem malowania)  a (77% osób zatrzymałoby się, żeby popatrzeć jak artyści wykorzystują artystyczne malowanie ścian do tworzenia reklamy)

Ponad 80% Polaków uważa, że krótki film pokazujący proces malowania byłby dla nich intersujący.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badań:

Kompletny raport z przeprowadzonych badań [link]

 

Zobaczmy jak różne formy reklamy zewnętrznej oceniają Warszawiacy…