Kunde: Next Film
Jahr: 2019
Reichweite: Warszawa

Piłsudski

Next Film
Aktor Borys Szyc z malarzem GoodLooking Studio | Piłsudski | Portfolio
Praca nad muralem  | Piłsudski | Portfolio
Malarka pracująca przy muralu
Praca nad muralem
Aktor Borys Szyc malujący mural
Aktor Borys Szyc przy pracy nad muralem
Dzienna odsłona muralu promującego film
Nocna odsłona muralu promującego film